Budget 2017-2018

6. februar 2018

Budget for 2017-2018 er udarbejdet

Som det fremgår af prisblad er prisen på forbrugt varme kr. 350,00 mw (kr. 437,50 incl. moms).

Det afsluttende regnskabs år har vist et overskud som skal returneres til forbrugerne, og vil blive afregnet  som en rabatordning med kr. 131,00 + moms (kr. 163,75 incl. moms ) pr. forbrugt mw. i regnskabsåret 2016-2017. 

At det er muligt at nedsætte prisen skyldtes den lave pris på gas sammen med ibrugtagning af den nye biomassekedel.

//