Biomassekedel

Der er set på flere løsningsforeslag og valget blev en løsning hvor man anvender træpille eller tørflis, de besparelser som kan opnåes bruges bla.a. for at stabilisere varmeprisen i nogle år frem, og dels for at vi stadig kan være et fuldautomatisk varmeværk.  

Så startes byggeriet så småt op med etablering af den nye biomassekedel. Der skal graves ud til fundament til den nye kedel hal, skorstensfundament og flis gruben, i den forbindelse skal der bankes pæle i jorden for at kunne bære bygningen, skorsten og gruben.

Tilkørselsforhold og afvanding af område startes, således at pælearbejdet kan begyndes i uge 5.

Der vil blive en del aktivitet og kørsel til og fra kraftvarmeværket i bygge perioden, vi beklager de gener det kan medføre.

Placering af bygning

//