Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Budget 2020/2021

Budget 2021/2022 Budget for 2021-2022 er udarbejdet og som det frem...

Prisændring fra 1/4 2019

I foråret 2018 blev der lavet en screening af værket da vi er bland...

I forbindelse med separering af kloak og spildevand kan der opstår situationer hvor der lukkes for varmen. 

 

Ny takstblad gældende fra 1. 4.2022 er tilgængelig.

Takstblad fra 1. august 2022 er tilgængelig.

Et nyt krav gør at der skal oplyses brændselsfordelingen, varme produceret på varmepumpe, træpiller eller på naturgas, ud fra fordeling beregnes en miljødeklaration så der kan ses hvordan emissionerne er fordelt.

Fjernvarmedeklaration 2020

Fjernvarmedeklaration 2022

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Hvordan styrer man varmen

Der kan være mange spørgsmål, og hos Danfoss Living kan du læse meget mere om de forskellige termostater.

Danfoss

Varsling af prisstigning

Prisstigning pr 1. april 2022
Kære Forbruger
Vi står i stadig i en situation, hvor der er stor mangel på energi i hele Europa og Asien. Det bevirker forsat prisstigninger på el og gas. Vi havde i budgettet for 2022/2023 indregne en prisstigning på el og gas, som desværre har vist
ikke at holde stik, da der er kommet yderligere prisstigninger.

Derfor ser vi os nødsaget til at hæve varmeprisen pr 1. august 2022. fra kr.625,00 pr Mwh inkl
moms til kr. 862,50 inkl. moms

Folketinget har vedtaget en indefrysningsordning for kunder med høje fjernvarmepriser. Men som kunde hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk kan du ikke blive del af denne ordning. Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk pris ligger under det prisloft der er fastsat for at blive en del af denne ordning.

Seneste nyheder

Prisstigning pr. 1. april 2022

Vi står i øjeblikket i en situation, hvor der er stor mangel på energi i hele Europa og Asien. Det bevirker store stigninger på el- og gas priser.

Vi havde i budgettet for 2021/2022 indregnet en besparelse på energi til varmepumpen, samt en lav omkostning til produktion på vores gasmotorer og kedel. Disse er udeblevet grundet ovenstående.

Derfor ser vi os nødsaget til at hæve varmeprisen pr. 1. april 2022 fra kr. 456,25 pr. Mwh incl. moms til kr. 625,00 incl. moms.

De faste bidrag forbliver de samme, som de er nu jf. vores takstblad.

Vi undersøger løbende muligheder for optimering af varmeværket, som kan bidrage til en lavere varmepris, men sådan som situationen er nu, så er varmeværket optimeret på alle tænkelige måder.

Vi skal derfor henstille til af forbrugerne får tjekket jeres varmeanlæg, så anlægget afkøler mest muligt. En optimal afkølingsgrad er 30 grader eller derover.

De nye budgetter bliver sendt ud sammen med årsopgørelsen medio april, hvor årsopgørelse og ny aconto rate har forfald den 2. maj 2022.