Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Budget 2020/2021

Budget 2021/2022 Budget for 2021-2022 er udarbejdet og som det frem...

Prisændring fra 1/4 2019

I foråret 2018 blev der lavet en screening af værket da vi er bland...

I forbindelse med separering af kloak og spildevand kan der opstår situationer hvor der lukkes for varmen fra krydset ved Engdraget og Aalborgvej, hvilket gør at den vestlige og nordlige del af byen ikke har varme i korte perioder. 

 

Ny takstblad gældende fra 1. 4.2021 er tilgængelig

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Hvordan styrer man varmen

Der kan være mange spørgsmål, og hos Danfoss Living kan du læse meget mere om de forskellige termostater.

Danfoss

Resultatet af droneoverflyvning af Halvrimmen-Arentsminde har vist at der er uregelmæssigheder på ledningsnettet generelt hvor der er T afgreninger på  stikledninger.

i forbindelse med Covid-19 er generalforsamlingen efter myndighedernes anvisning udsat til et senere tidspunkt. 

Seneste nyheder