Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Budget 2020/2021

Budget 2021/2022 Budget for 2021-2022 er udarbejdet og som det...

Prisændring fra 1/4 2019

I foraret 2018 blev der lavet en screening af værket da vi er bla...

Ny takstblad gældende fra 1.april 2024 er tilgængelig.

Prisen på varme er blevet reguleret op med kr. 50 til kr. 600,00 + moms. = kr. 750 incl. moms

Et nyt krav gør at der skal oplyses brændselsfordelingen, varme produceret på varmepumpe, træpiller eller på naturgas, ud fra fordeling beregnes en miljødeklaration så der kan ses hvordan emissionerne er fordelt.

Fjernvarmedeklaration 2020

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Hvordan styrer man varmen

Der kan være mange spørgsmål, og hos Danfoss Living kan du læse meget mere om de forskellige termostater.

Danfoss

AFBRYDELSE vedr.

Tilslutning af Blomstermarken

De nye 6 nye boliger på Blomstermarken skal have fjernvarme og sammenkobling vil forventes blive torsdag den 11 april. I den forbindelse vil fjernvarmen blive afbrudt fra kl. 8.00 til sidst på dagen.

Afbrydelsen vil berøre varmeforbrugere vest fra Bryggerivej, lidt af Aalborgvej, Thistedvej og den sydlige del af Halvrimmen.

Folketinget har vedtaget en indefrysningsordning for kunder med høje fjernvarmepriser. Men som kunde hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk kan du ikke blive del af denne ordning. Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk pris ligger under det prisloft der er fastsat for at blive en del af denne ordning.

Seneste nyheder

Pris pr. 1. april 2024

Varmeprisen pr. 1. april 2024 fra kr. 750,00 pr. Mwh incl. moms.

De faste bidrag forbliver de samme, som de er nu jf. vores takstblad.

Vi undersøger løbende muligheder for optimering af varmeværket, som kan bidrage til en lavere varmepris, men sådan som situationen er nu, så er varmeværket optimeret på alle tænkelige måder.

Vi skal derfor henstille til af forbrugerne får tjekket jeres varmeanlæg, så anlægget afkøler mest muligt. En optimal afkølingsgrad er 30 grader eller derover.

 

//