Budget 2020/2021

16. marts 2021

Budget 2021/2022

Budget for 2021-2022 er udarbejdet og som det fremgår af prisblad er prisen nedsat til kr. 365,00 mw (kr. 445,30 incl. moms).

Det afsluttende regnskabs år har vist et overskud som skal returneres til forbrugerne, og vil blive afregnet  som en rabatordning med kr. 58,00 + moms (kr. 72,50 incl. moms ) pr. forbrugt mw. i regnskabsåret 2020-2021. 

//